Vertaling Vous vous décidez à

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

vous vous décidez à (acheter une maison) : u besluit om (een huis te kopen)

se décider à : besluiten

Merk op dat se décider àaltijd gevolgd wordt door een werkwoord in de infinitief.

Voorbeelden

  • "Sans traitement, le patient pourrait se décider à quitter la planète Frantastique et rentrer en Grande-Bretagne."

Still having difficulties with Vous vous décidez à (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Vous vous décidez à? Share it with us!