Vous avez monté

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

vous avez monté (le paquet) : u hebt (het pakketje) naar boven gebrachtconjugaison

Merk op dat monter vervoegd wordt met avoir als het een lijdend voorwerp heeft (in de betekenis "naar boven brengen") en anders met être (in de betekenis "omhoog gaan").

vous êtes monté(s) (au premier étage) : u bent (naar de eerste etage) omhoog gegaanconjugaison

Voorbeelden

  • "Vous avez monté le four toute seule ?"

Still having difficulties with Vous avez monté? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Vous avez monté? Share it with us!