Vertaling Vous arrêtez

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

vous arrêtez (de mentir) : u houdt/jullie houden op (met liegen)

vous arrêtez (l’alcool) : u stopt/jullie stoppen (met alcohol drinken)

Arrêter kan direct gevolgd worden door de naam van iets wat geregeld geconsumeerd wordt, zoals la viande (vlees) of la drogue (drugs).

Still having difficulties with Vous arrêtez (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Vous arrêtez? Share it with us!