Vous arrêtez

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

vous arrêtez (de mentir) : u houdt/jullie houden op (met liegen)


vous arrêtez (l’alcool) : u stopt/jullie stoppen (met alcohol drinken)

Arrêter kan direct gevolgd worden door de naam van iets wat geregeld geconsumeerd wordt, zoals la viande (vlees) of la drogue (drugs).

Still having difficulties with Vous arrêtez? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Vous arrêtez? Share it with us!