Vertaling Vieux pluriel

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(un) vieux (monsieur) : (een) oude (man) adjectif singulier


(des) vieux (messieurs) : oude (mannen) adjectif masculin pluriel

Het mannelijke bijvoeglijk naamwoord vieux is in het enkelvoud en het meervoud hetzelfde (alleen voorafgaand aan zelfstandig naamwoorden die met een medeklinker beginnen).

un vieil homme, des hommes vieux een oude man, oude mannen
un vieux chien, des vieux chiens een oude hand, oude honden

Still having difficulties with Vieux pluriel (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Vieux pluriel? Share it with us!