Vertaling Verlan

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

le verlan : een soort Frans slang, waarbij delen van woorden omgekeerd worden nom masculin

In verlan worden meestal de lettergrepen van een woord omgewisseld. Het woord verlan zelf stamt van l’envers (à l’envers betekent "achterstevoren").

femme fe-mme mme-fe "meuf" (vrouw)
fête fe-te te-fe "teuf" (feest)
fou ou-f "ouf" (gek)

Voorbeelden

  • "- Apprendre un mot de verlan par jour ;"

Still having difficulties with Verlan (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Verlan? Share it with us!