Vertaling Tous prononciation

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

tous les (matins) : elke (ochtend)

Opmerking: we spreken de s aan het eind van tous niet uit als tous een bijvoeglijk naamwoord is (tout, tous, toute, toutes) en "elk" of "elke" betekent.

(Ils sont) tous (fous) : (ze zijn) allemaal (gek)

Opmerking: De s aan het eind van tous wordt uitgesproken als tous is een persoonlijk voornaamwoord is en "iedereen" betekent.

Still having difficulties with Tous prononciation (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Tous prononciation? Share it with us!