Vertaling Souhaiter

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

souhaiter (un bon anniversaire à quelqu’un) : (iemand een prettige verjaardag) wensen


je souhaite (apprendre le français) : ik wil graag (Frans leren)conjugaison

Il souhaite manger Hij zou graag willen eten.

(balcon) souhaité : (balkon) gewenst, bij voorkeur (met balkon)

souhaité (voltooid deelwoord) wordt veel gebruikt in advertenties voor huurwoningen.

Still having difficulties with Souhaiter (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Souhaiter? Share it with us!