Vertaling Se regarder

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

se regarder : elkaar aankijken, naar zichzelf kijken

Still having difficulties with Se regarder (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Se regarder? Share it with us!