Vertaling S’accorde

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(l’adjectif) s’accorde (avec le nom) : (het bijvoeglijk naamwoord) stemt overeen (met het zelfstandig naamwoord) grammaireconjugaison

If a word s’accorde avec (overeenstemt met) een ander woord, krijgt het een uitgang die overeenkomt met het geslacht en het getal van dat andere woord. Bijvoorbeeld: des femmes intelligentes.

Still having difficulties with S’accorde (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering S’accorde? Share it with us!