Prendre un rendez-vous

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

prendre un rendez-vous : een afspraak maken


donner un rendez-vous (à quelqu’un) : (met iemand) een afspraak maken


décaler (un rendez-vous) : (een afspraak) verzetten

Décaler kan gebruikt worden in de betekenis van zowel "vervroegen" als "uitstellen". De context maakt doorgaans duidelijk welke betekenis bedoeld wordt.

Voorbeelden

  • "Je voudrais prendre un rendez-vous."

Still having difficulties with Prendre un rendez-vous? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Prendre un rendez-vous? Share it with us!