Pourvu que

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

Pourvu que (tu viennes) ! : Hopelijk (kom je)!

Pourvu que wordt gevolgd door een werkwoord in de aanvoegende wijs.

Pourvu que tu ne m’en veuilles pas ! Hopelijk ben je niet boos op me!


Still having difficulties with Pourvu que? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Pourvu que? Share it with us!