Vertaling Pas-encore-toujours-pas

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

pas encore (prêt) : nog niet (klaar)

Pas encore en encore pas hebben verschillende betekenissen:

Victor n’a pas encore travaillé aujourd’hui. Victor heeft vandaag nog niet gewerkt. (= de dag is nog niet voorbij, hij gaat zo aan het werk)
Victor n’a encore pas travaillé aujourd’hui. Victor heeft vandaag weer niet gewerkt. (= hij heeft opnieuw niet gewerkt)

toujours pas (prêt) : nog altijd niet (klaar)

Toujours pas en pas toujours hebben verschillende betekenissen:

Victor n’a toujours pas envie d’écrire. Victor heeft nog steeds geen zin om te schrijven. (= dit is al een tijdje aan de gang)
Victor n’a pas toujours envie d’écrire. Victor heeft niet altijd zin om te schrijven. (= soms heeft hij wel zin, soms niet)

Still having difficulties with Pas-encore-toujours-pas (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Pas-encore-toujours-pas? Share it with us!