Monter à paris

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

il est monté à (Paris) : hij is naar (Parijs) gereisd

Dit gebruik van monter à impliceert een reis vanuit het zuiden naar het noord, of "omhoog" gaan naar een plek.

monter (au dernier étage) : omhoog gaan (naar de bovenste etage)

Still having difficulties with Monter à paris? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Monter à paris? Share it with us!