Vertaling Manquer de chance

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

manquer de chance : geen geluk hebbenconjugaison

Andere, minder formele uitdrukkingen met dezelfde betekenis zijn (manque de) bol en (manque de) pot.

- J’ai raté mon permis. - Ah, pas de bol ! -Ik ben gezakt voor mijn rijexamen. -Oh, wat een pech!

Still having difficulties with Manquer de chance (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Manquer de chance? Share it with us!