Mal mauvais

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

(de) mauvais (résultats) : slechte (resultaten) adjectif

Mauvais is doorgaans een bijvoeglijk naamwoord en staat naast zelfstandig naamwoorden of werkwoorden die een toestand uitdrukken (paraître, être, sembler etc). Het betekent "slecht", "gemeen", "verkeerd": Il a de mauvais yeux (hij heeft slechte ogen), les résultats sont mauvais (de resultaten zijn slecht), ses notes semblent mauvaises (zijn cijfers lijken slecht).

(il travaille) mal : (hij werkt) slecht

Mal is doorgaans een bijwoord en staat altijd achter het werkwoord. Het betekent "slecht": j’ai mal dormi (Ik heb slecht geslapen), il parle mal le russe (hij spreekt slecht Russisch).

Voorbeelden

  • "Si vous coupez mal le fromage, il ne restera que la croûte !"

Still having difficulties with Mal mauvais? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Mal mauvais? Share it with us!