Vertaling Mal mauvais

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(de) mauvais (résultats) : slechte (resultaten) adjectif

Mauvais is doorgaans een bijvoeglijk naamwoord en staat naast zelfstandig naamwoorden of werkwoorden die een toestand uitdrukken (paraître, être, sembler etc). Het betekent "slecht", "gemeen", "verkeerd": Il a de mauvais yeux (hij heeft slechte ogen), les résultats sont mauvais (de resultaten zijn slecht), ses notes semblent mauvaises (zijn cijfers lijken slecht).

(il travaille) mal : (hij werkt) slecht

Mal is doorgaans een bijwoord en staat altijd achter het werkwoord. Het betekent "slecht": j’ai mal dormi (Ik heb slecht geslapen), il parle mal le russe (hij spreekt slecht Russisch).

Voorbeelden

  • "Si vous coupez mal le fromage, il ne restera que la croûte !"

Still having difficulties with Mal mauvais (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Mal mauvais? Share it with us!