Vertaling Lui-même

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(c’est Jean) lui-même : (het is Jean) zelf

De uitdrukking lui-même (aan hemzelf) verandert van voornaamwoord afhankelijk van het onderwerp PRONOMS TONIQUES. Bijvoorbeeld: je moi-même ; te toi-même ; elle elle-même etc (mijzelf, jezelf, haarzelf).

elle-même : zijzelf

Voorbeelden

  • "Selon notre directeur lui-même : ..."

Still having difficulties with Lui-même (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Lui-même? Share it with us!