Livret de famille

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

un livret de famille  : een familieboekje dat informatie over geboorte, huwelijk enzovoorts van een gezin bevat nom masculin

Still having difficulties with Livret de famille ? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Livret de famille ? Share it with us!