Vertaling Je ne suis pas du même avis

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

je ne suis pas du même avis : ik ben een andere mening toegedaan

Je ne suis pas du même avis betekent letterlijk "Ik ben niet van dezelfde mening".

un avis : een mening, een standpunt

Still having difficulties with Je ne suis pas du même avis (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Je ne suis pas du même avis? Share it with us!