Vertaling Je chantais

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(si) je chantais (pour toi), je serais (content) : (als) ik (voor je) zong, zou ik (blij zijn)conjugaison

Om aan te geven dat hypothetische of onzekere handelingen plaatsvinden: Si + 1e werkwoord in onvoltooid verleden tijd 2e werkwoord in onvoltooid verleden toekomende tijd.

Still having difficulties with Je chantais (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Je chantais? Share it with us!