En avance

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

(arriver) en avance : (vroeg) komen


(être) en retard : (te) laat (zijn)

Je suis en retard / en avance. Ik ben te laat/te vroeg.
J’ai dix minutes d’avance / de retard. Ik ben 10 minuten te vroeg/te laat

(être) à l’heure : op tijd (zijn)

Still having difficulties with En avance? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering En avance? Share it with us!