Vertaling De notre époque

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(un homme) de notre époque  : (een man) van onze tijd

Still having difficulties with De notre époque (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering De notre époque ? Share it with us!