Vertaling Consigner

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

consigner (ses mémoires) : (zijn memoires) opschrijven


consigner (un élève) : (een leerling) laten nablijven


consigner (un bagage) : (een koffer) achterlaten, in bewaring geven, afgeven


une consigne (d’exercice) : de instructies (voor een oefening) nom féminin

Still having difficulties with Consigner (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Consigner? Share it with us!