Vertaling Cod & coi

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

un COD (un complément d’objet direct) : een lijdend voorwerp nom masculingrammaire

Un COD verwijst naar het lijdend voorwerp van een zin: de persoon of het ding waar de handeling mee gedaan wordt. Bijvoorbeeld: J’ai planté un arbre (ik heb een boom geplant): un arbre is het COD; La pomme que tu as mangée (de appel die je gegeten hebt): la pomme is het COD.

un COI (un complément d’objet indirect) : een meewerkend voorwerp nom masculingrammaire

Un COI verwijst naar het meewerkend voorwerp van een zin. Het wordt vaak vooraf gegaan door een voorzetsel. Bijvoorbeeld: Il donne un cadeau à sa mère (hij geeft een cadeau aan zijn moeder): un cadeau is het COD en sa mère is het COI; Je te parle (ik praat tegen je): te is het COI omdat we parler à (praten tegen) zeggen.

Voorbeelden

  • "Alors par contre attention, hein : parfois se n’est ni COD ni COI, ça, c’est pour les verbes essentiellement pronominaux."
  • "Parce que se est un COI !"
  • "Alors par contre attention, hein : parfois se n’est ni COD ni COI, ça, c’est pour les verbes essentiellement pronominaux."

Still having difficulties with Cod & coi (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Cod & coi? Share it with us!