Vertaling Chargé de

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

un(e) chargé(e) de liaison : een contactpersoon (een personeelslid dat verantwoordelijk is voor de communicatie met bepaalde mensen of groepen)


(être) chargé(e) de (faire quelque chose) : verantwoordelijk (zijn voor iets)


une liaison : een connectie, een verbinding, een relatie, een contact nom féminin

Voorbeelden

  • "Chargée de liaison avec de véritables Anglais."

Still having difficulties with Chargé de (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Chargé de? Share it with us!