Vertaling Ça sert à quelque chose d’aimer

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

Ça sert bien à quelque chose d’aimer ? : Heeft het echt zin om lief te hebben?

Voorbeelden

  • "Victor : Mais, aimer ? Ça sert bien à quelque chose d’aimer ?"

Still having difficulties with Ça sert à quelque chose d’aimer (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Ça sert à quelque chose d’aimer? Share it with us!