Vertaling Alinéa

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

un alinéa (dans un paragraphe) : een alinea (in een paragraaf) nom masculin


un alinéa : een alinea, een sectie nom masculinlégal

Het woord alinéa verwijst naar een alinea in een juridische tekst (vaak een wetstekst).

Voorbeelden

  • "Le cas de votre employé, Monsieur Victor Hugo, a été prévu par la loi « Réforme des retraites - 1587 bis alinéa 1345 » datant du 25 juillet dernier."

Still having difficulties with Alinéa (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Alinéa? Share it with us!