Addition salée

Franse woordenschat en vertalingen (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Definitie

l’addition : de rekening nom féminin


une addition (bien) salée : een (erg) gepeperde rekening, een (zeer) hoge rekening

In deze context betekent salé, net als in het Nederlands "gezouten", in de zin van "stevig" of "hoog". We kunnen het ook hebben over une facture salée (een hoge factuur, een gepeperde rekening).

Still having difficulties with Addition salée? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Addition salée? Share it with us!