Vertaling Addition salée

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

l’addition : de rekening nom féminin

une addition (bien) salée : een (erg) gepeperde rekening, een (zeer) hoge rekening

In deze context betekent salé, net als in het Nederlands "gezouten", in de zin van "stevig" of "hoog". We kunnen het ook hebben over une facture salée (een hoge factuur, een gepeperde rekening).

Still having difficulties with Addition salée (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Addition salée? Share it with us!