Vertaling À lui-même

Franse woordenschat en vertalingen (all Franse woordenschat en vertalingen)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

à lui-même : aan hemzelf

De uitdrukking (à) lui-même (aan hemzelf) verandert van voornaamwoord afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld: je à moi-même ; te à toi-même ; elle elle-même etc (aan mijzelf, aan jezelf, aan haarzelf).

Je me parle à moi-même Ik praat tegen mezelf.
Ils ne pensent qu’à eux-mêmes. They only think about themselves. Zij denken alleen maar aan zichzelf.

Voorbeelden

  • "Psychiatre (à lui-même) : Moi aussi, je vois des morts !"

Still having difficulties with À lui-même (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering À lui-même? Share it with us!