Tu ou vous

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Tu ou vous


Tu betekent ‘jij’ en wordt gebruikt met familie, vrienden, kinderen of andere mensen van dezelfde leeftijd. We gebruiken het werkwoord tutoyer conjugaison, wat ‘ iemand met de tu-vorm aanspreken’ betekent.
Est-ce que tu aimes mes pieds, chéri ? Vind je mijn voeten mooi, schat?
S’il te plaît, maman, écoute-moi. Alsjeblieft, mama, luister naar me.

Vous betekent ‘u’ en wordt gebruikt met vreemden, oudere mensen en als we beroepsmatig met mensen spreken (ten minste in het begin). Het werkwoord vouvoyer conjugaison betekent ‘iemand aanspreken met de vous-vorm’.
Est-ce que je peux vous aider, madame ? Kan ik u helpen, mevrouw?
Monsieur, vous avez l’heure s’ilvous plaît ? Meneer, weet u hoe laat het is?

Opmerking :
•  Voordat u tu tegen iemand zegt, kunt u dat het beste eerst even vragen.
Est-ce qu’on peut se tutoyer ? Kunnen we elkaar tutoyeren?
Cela vous dérange si on se tutoie ? Stoort het u als we elkaar tutoyeren?

•  Vous is ook de meervoudsvorm ‘u/jullie’ en wordt zelfs gebruikt als we praten met twee of meer mensen die we goed kennen.
Vous êtes tous très sympathiques. U bent/Jullie zijn allemaal erg aardig.Still having difficulties with Tu ou vous (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Tu ou vous? Share it with us!