tu à l’impératif : avec ou sans -s ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Tu à l’impératif : avec ou sans -s ?

In de gebiedende wijs eindigen ER-werkwoorden (werkwoorden die eindigen op ‘-er’) die voor tu vervoegd worden nooit op een ‘-s’. Dat geldt ook voor het werkwoord aller.
Tu manges (Je eet) Mange ! (Eet op!)
Tu écoutes (Je luistert) Écoute ! (Luister!)
Tu vas chez le docteur (Je gaat naar de dokter) Va chez le docteur ! (Ga naar de dokter!

De werkwoorden ouvrir (openen), offrir (aanbieden), souffrir (lijden), couvrir (bedekken) en cueillir (verzamelen) volgen ook deze regel (geen ‘-s’ op het eind van de tu-vorm):
Tu ouvres (Je opent) Ouvre ! (Doe open!)
Tu cueilles (Je verzamelt) Cueille ! (Verzamel!)
Tu offres (Je biedt aan) Offre le cadeau! (Biedt het cadeau aan!)

Bij alle andere werkwoorden houden we de ‘-s’ aan het eind van de ‘tu’-vorm.
Tu fais (Je doet) Fais-le ! (Doe het!)
Tu prends (Je neemt) Prends ! (Neem!)
Tu vois (Je ziet) Vois ! (Zie!)


Still having difficulties with tu à l’impératif : avec ou sans -s ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering tu à l’impératif : avec ou sans -s ?? Share it with us!