Suggérer, proposer

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Suggérer, proposer

Om een suggestie te doen of iets voor te stellen, kunnen we gebruikmaken van:

•  Pourquoi + ne pas Waarom niet... ? Waarom ... (we) niet?
Pourquoi on ne va pas au cinéma ? Waarom gaan we niet naar de bioscoop?
Pourquoi ne pas aller au cinéma ? Waarom gaan we niet naar de bioscoop?
Pourquoi vous ne dormez pas un peu ? Waarom gaat u niet wat slapen?

•  De informele uitdrukking n’avoir qu’à + infinitive alleen maar iets hoeven te doen, gewoon iets doen.
On n’a qu’à aller au ciné. We kunnen gewoon naar de bioscoop gaan.
On n’a qu’à engager un comédien. We hoeven alleen maar een komiek in te huren.

•  Een vraag met (et) si + onvoltooid verleden tijd Wat als...?
Si on allait au cinéma ce soir ? Wat als we vanavond naar de bioscoop gingen?
Et si vous dormiez un peu ? Wat als u een beetje zou slapen?

•  On pourrait/nous pourrions we zouden kunnen
- Il pleut, qu’est-ce qu’on fait ? - On pourrait aller au ciné. -Het regent, wat gaan we doen? -We zouden naar de bioscoop kunnen gaan.


Still having difficulties with Suggérer, proposer (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Suggérer, proposer? Share it with us!