Subjonctif ou indicatif ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Subjonctif ou indicatif ?

Werkwoorden als croire (que) (geloven dat), penser (que) (denken dat), trouver (que) (vinden dat), être certain que, être sûr que (zeker weten dat) en espérer (que) (hopen dat) worden gevolgd door een werkwoord in de indicatief of de aanvoegende wijs, afhankelijk van de bevestigende, vragende of negatieve vorm van de zin.

Als deze werkwoorden worden gebruikt in verklarende of bevestigende uitspraken, blijven de werkwoorden in het que-gedeelte in de indicatief.
Victor pense que Marcel est fou. Victor denkt dat Marcel gek is.
Je trouve que les extraterrestres ont un charme fou. Ik vind dat de aliens een waanzinnige aantrekkingskracht hebben.
Il est certain que Victor viendra nous voir demain. Het is zeker dat Victor ons morgen komt bezoeken.
J’espère qu’il fera beau cet été. Ik hoop dat we deze zomer mooi weer hebben.

Als het werkwoord ontkennend is of in de vraagvorm met inversie staat, kan het gevolgd worden door de aanvoegende of de aantonende wijs, afhankelijk van de mate van zekerheid die uitgedrukt wordt.
Victor ne pense pas que Marcel soit fou. (Aanvoegende wijs: Victor denkt dat Marcel niet gek is, maar hij weet het niet zeker.)
Victor ne pense pas que Marcel est fou. (Aantonende wijs: Victor weet zeker dat Marcel niet gek is.)
Trouves-tu que les extraterrestres aient un charme fou  ? Vind je niet dat de aliens een waanzinnige aantrekkingskracht hebben? (Aanvoegende wijs: we drukken twijfel uit.)
Trouves-tu que les extraterrestres ont un charme fou  ? Vind je dat de aliens een waanzinnige aantrekkingskracht hebben? (Aantonende wijs: we vragen om informatie.)


Still having difficulties with Subjonctif ou indicatif ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Subjonctif ou indicatif ?? Share it with us!