Se faire + infinitif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Se faire + infinitif

Se faire + infinitief heeft een lijdende betekenis, het geeft aan dat het onderwerp iets met zichzelf laat doen of iemand vraagt dat voor hem of haar te doen. Deze constructie wordt heel veel gebruikt, meer nog dan de lijdende vorm.
Il s’est fait taper hij is geslagen (= il a été tapé)
La souris se fait manger de muis is opgegeten (= la souris est mangée)
Je me suis fait couper les cheveux Ik heb mijn haar laten knippen / mijn haar is geknipt (= mes cheveux ont été coupés)

Se faire (aider, manger etc.) wordt gevormd als een wederkerend werkwoord, en voorafgegaan door een persoonlijk voornaamwoord.
présent
Je me fais aider I am helped
Tu te fais aider You are helped
Il/elle/on se fait aider He/she/we are helped
Nous nous faisons aider We are helped
Vous vous faites aider You are helped
Ils/elles se font aider They are helped
passé composé
Je me suis fait aider Ik ben geholpen
Tu t’es fait aider Je bent geholpen
Il/elle/on s’est fait aider Hij/zij/men is geholpen
Nous nous sommes fait aider We zijn geholpen
Vous vous êtes fait aider U bent/jullie zijn geholpen
Ils/elles se sont fait aider Ze zijn geholpen

Opmerking: het voltooid deelwoord fait stemt nooit overeen als het wordt gevold door een infinitief.
Nous nous sommes fait voler nos bagages Onze bagage is gestolen.conjugaison


Still having difficulties with Se faire + infinitif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Se faire + infinitif? Share it with us!