Savoir ou connaître ?

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Savoir ou connaître ?


Savoir en Connaître betekenen kennen, kunnen of weten en worden in verschillende contexten gebruikt.
Hier volgen enkele verschillen tussen de twee.


SAVOIR

•  une chose : een feit kennen, iets weten.
- J’ai toujours raison. - Je sais.
- Ik heb altijd gelijk. - Ik weet het.

•  + infinitif : weten hoe iets gedaan moet worden, kunnen.
Je sais parler français.
Ik kan Frans spreken.

•  + que, comment, quand...
Je sais qu’il apprend le français.
Ik weet dat hij Frans leert.CONNAÎTRE

•  une personne : een persoon kennen of weten dat die bestaat.
Je connais Victor, nous sommes amis.
Ik ken Victor, we zijn vrienden.

•  un endroit: een plaats kennen of al bezocht hebben.
Je connais Paris, j’y ai vécu 3 ans.
Ik ken Parijs, ik heb er 3 jaar gewoond.

•  une chose : iets kennen of het al gezien hebben.
Je connais ce livre, je l’ai déjà lu.
Ik ken dit boek, ik heb het al gelezen.Still having difficulties with Savoir ou connaître ?? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Savoir ou connaître ?? Share it with us!