Savoir ou connaître ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Savoir ou connaître ?


Savoir en Connaître betekenen kennen, kunnen of weten en worden in verschillende contexten gebruikt.
Hier volgen enkele verschillen tussen de twee.


SAVOIR

•  une chose : een feit kennen, iets weten.
- J’ai toujours raison. - Je sais.
- Ik heb altijd gelijk. - Ik weet het.

•  + infinitif : weten hoe iets gedaan moet worden, kunnen.
Je sais parler français.
Ik kan Frans spreken.

•  + que, comment, quand...
Je sais qu’il apprend le français.
Ik weet dat hij Frans leert.CONNAÎTRE

•  une personne : een persoon kennen of weten dat die bestaat.
Je connais Victor, nous sommes amis.
Ik ken Victor, we zijn vrienden.

•  un endroit: een plaats kennen of al bezocht hebben.
Je connais Paris, j’y ai vécu 3 ans.
Ik ken Parijs, ik heb er 3 jaar gewoond.

•  une chose : iets kennen of het al gezien hebben.
Je connais ce livre, je l’ai déjà lu.
Ik ken dit boek, ik heb het al gelezen.Still having difficulties with Savoir ou connaître ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Savoir ou connaître ?? Share it with us!