Quelques prépositions de temps

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Quelques prépositions de temps

Pendant geeft de totale duur van een handeling aan. Letterlijk betekent het ‘gedurende’, maar hier kan het beter met ‘lang’ vertaald worden.
Hier il a plu pendant 4 heures. Gisteren heeft het 4 uur lang geregend.
Tous les matins, Victor se coiffe la barbe pendant 10 minutes. Victor verzorgt elke ochtend 10 minuten lang zijn baard.

Pour (voor) geeft de duur van een toekomstige gebeurtenis of een geplande periode aan. We gebruiken het meestal met partir en aller.
Ils sont partis pour 2 mois au Canada. Ze zijn voor 2 maanden naar Canada vertrokken.
Il faut terminer ce travail pour lundi. Je moet dit werk voor maandag afhebben.

En geeft de tijdsduur tussen het begin en het eind van een handeling aan.
J’ai lu ce livre en 2 heures ! Ik heb dit boek in 2 uur uitgelezen!
Il a mangé en 5 minutes. Hij heeft in 5 minuten gegeten.

Pro-tips:
Pendant en pour kunnen in dezelfde zin gebruikt worden, maar hebben een iets verschillende betekenis.
Je pars en vacances pendant 3 semaines. Ik ga 3 weken lang op vakantie. (= de duur staat vast, ik heb al een retourticket)
Je pars en vacances pour 3 semaines. Ik ga voor 3 weken op vakantie (= de duur is gepland, maar staat niet vast en kan veranderen)


Still having difficulties with Quelques prépositions de temps (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Quelques prépositions de temps? Share it with us!