Quelques particularités de prononciation - les consonnes finales

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Quelques particularités de prononciation - Les consonnes finales

Veel slotmedeklinkers (t, d, z etc.) worden niet uitgesproken in het Frans.
d d’accord oké
p un coup de pied een trap
s sans moi zonder mij
t salut hoi

Aan het eind van een woord worden e+z, e+t en e+d uitgesproken als é.
ez le nez de neus
et un cabinet médical een dokterspraktijk
ed un pied een voet

Aan het eind van een woord wordt e+r uitgesproken als é (voor werkwoorden en mannelijke zelfstandig naamwoorden). Soms wordt er uitgesproken als r (doorgaans als het een bijvoeglijk naamwoord of een vrouwelijk zelfstandig naamwoord is).
aimer houden van
jouer spelen
envoyer un courrier een brief sturen
la mer de zee
cher ami beste vriendStill having difficulties with Quelques particularités de prononciation - les consonnes finales (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Quelques particularités de prononciation - les consonnes finales? Share it with us!