« quelque » ou « quel que » ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

« Quelque » ou « quel que » ?

Quelque(s) wordt geschreven als een woord. Als bijvoeglijk naamwoord betekent het ‘enkele’ of ‘een paar’. Het kan ook als bijwoord (onveranderlijk) gebruikt worden in de betekenis van ‘ongeveer’.
J’ai quelques problèmes avec ma voiture (= plusieurs problèmes). Ik heb een paar problemen met mijn auto.
Il y a quelque vingt ans que je connais Victor (= environ vingt ans). Ik ken Victor ongeveer twintig jaar.Quel que geschreven als twee worden betekent ‘ongeacht’ of ‘wat dan ook’. Het wordt doorgaans gevolgd door het werkwoord être in de aanvoegende wijs (of pouvoir être, devoir être). Voorbeeld:
Quel que soit ton avis, il faut le dire. Wat je mening ook is, je moet er voor uitkomen.

Quel que stemt in getal en geslacht overeen met het onderwerp: quel que, quelle que, quels que, quelles que.
Quelle que soit votre décision, nous la respecterons (quelle que s’accorde avec décision au féminin singulier). Wat je beslissing ook zal zijn, we zullen die respecteren (quelle que stemt overeen met het vrouwelijk enkelvoud décision).
Victor, quels que puissent être tes sentiments, je t’aimerai toujours (quels que s’accorde avec sentiments, au masculin pluriel). Victor, wat je gevoelens ook mogen zijn, ik zal altijd van je houden (quels que stemt overeen met het mannelijk meervoud sentiments).


Still having difficulties with « quelque » ou « quel que » ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering « quelque » ou « quel que » ?? Share it with us!