« quelle » ou « qu’elle » ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

« Quelle » ou « qu’elle » ?

Quelle (of quelles in het meervoud) is een vragend voornaamwoord (welke?) of uitroep. Het stemt overeen in geslacht en getal met het zelfstandig naamwoord dat het beschrijft (quel, quelle, quels, quelles).
Quel parfum de glace vous voulez ? Welke smaak ijs wilt u/willen jullie?
Quelle est la solution? Wat is de oplossing?
Quels livres tu préfères ? ♂♂ Welke boeken hebben je voorkeur?
Quelles personnes sympathiques !♀♀ Wat een aardige mensen!Merk op dat qu’elle (of qu’elles in het meervoud) een samentrekking is van que en elle(s) PRONOMS SUJETS. Deze structuur wordt gebruikt voor uitroepen (Qu’elle + werkwoord...!) of om twee zinsdelen te koppelen. Voorbeeld: Je te dis qu’elle… (Ik zeg je dat ze...)
Qu’elle est belle ta robe ! Wat is je jurk mooi!/Wat een mooie jurk!
Je me rappelle ce qu’elles m’ont dit. Ik herinner me wat ze me verteld hebben.

Toptip: om te controleren of de samentrekking en niet het voornaamwoord nodig is, maakt u de zin mannelijk door qu’il(s) te gebruiken.
Qu’elle est belle, ta robe ! Qu’il est beau, ton pantalon ! (mannelijke vorm is mogelijk, dus qu’elle is correct.)
Quelle belle robe ! Qu’il beau pantalon ! (Niet correct. Hier is het voornaamwoord quelle nodig.)


Still having difficulties with « quelle » ou « qu’elle » ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering « quelle » ou « qu’elle » ?? Share it with us!