Quel temps utiliser après « si » ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Quel temps utiliser après « si » ?


Om mogelijkheden of waarschijnlijkheden aan te geven, maken we vaak gebruik van constructies met si (als, indien).
Si Marcel veut réussir sa mission, il doit suivre les instructions de son patron. Als Marcel in zijn missie wil slagen, moet hij de instructies van zijn manager opvolgen.
Si les extraterrestres étaient allés sur une autre planète, ils n’auraient pas connu Victor. Als de aliens naar een andere planeet waren gegaan, zouden ze Victor niet hebben leren kennen.

Uitdrukkingen met si moeten zich houden aan de juiste volgorde van tijden:

•  Om aan te geven dat iets waarschijnlijk gaat gebeuren: Si + 1e werkwoord in tegenwoordige tijd 2e werkwoord in tegenwoordige tijd, toekomende tijd of gebiedende wijs
Si Muriel et Marcel suivent les conseils de Victor, ils réussiront leur mission.
Als Muriel en Marcel het advies van Victor opvolgen, zullen zij slagen in hun missie
(Si + tegenwoordige tijd toekomende tijd)
S’ils ne suivent pas les conseils de Victor, ils ne peuvent pas réussir.
Als ze Victors advies niet opvolgen, kunnen ze niet slagen.
(Si + tegenwoordige tijd tegenwoordige tijd)
Si vous voulez réussir la mission, suivez les conseils de Victor !
Als je de missie wilt voltooien, volg Victors advies!
(Si + tegenwoordige tijd gebiedende wijs)

•  Om hypothetische of onzekere handelingen aan te geven: Si + 1e werkwoord in verleden tijd 2e werkwoord in verleden toekomende tijd.
Si Muriel et Marcel parlaient bien français, ils pourraient mieux comprendre les Parisiens.
Als Muriel en Marcel goed Frans spraken, zouden ze de Parijzenaars beter begrijpen.
(Si + verleden tijd verleden toekomende tijd)
Victor serait moins fatigué s’il ne sortait pas tous les soirs en boîte de nuit.
Victor zou minder moe zijn als hij niet elke avond naar nachtclubs ging.
(verleden toekomende tijd, Si + verleden tijd)

Opmerking: De constructie Si + 1e werkwoord in verleden tijd 2e werkwoord in verleden toekomende tijd wordt gebruikt om advies te geven. Dit is vergelijkbaar met ‘Als ik jou was...‘.
Si j’étais vous, je ne fumerais pas. Als ik jullie was, zou ik niet roken.
Si j’étais toi, je me reposerais. Als ik je was, zou ik rust nemen.


Still having difficulties with Quel temps utiliser après « si » ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Quel temps utiliser après « si » ?? Share it with us!