Quand utiliser l’eau, d’eau et de l’eau ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Quand utiliser l’eau, d’eau et de l’eau ?

•  We zeggen de l’eau als we naar een onbepaalde hoeveelheid verwijzen:
Je voudrais de l’eau fraîche. Ik wil graag wat water (We weten niet hoeveel water)
Il y a de l’eau ? Is er water?

D’eau wordt in de volgende gevallen gebruikt:

•  Als de hoeveelheid bepaald is:
Je voudrais un verre d’eau Ik wil graag een glas water.
Voici un litre d’eau Hier is een liter water.

•  Met bijwoorden van hoeveelheid:
Il y a beaucoup d’eau, un peu d’eau, trop d’eau, assez d’eau‘ Er is veel, een beetje, te veel, genoeg water.

•  In ontkennende zinnen:
Il n’y a pas d’eau Er is geen water.

•  In combinatie met sommige zelfstandig naamwoorden of bijvoeglijk naamwoorden:
une chute d’eau een waterval, une trombe d’eau een waterhoos, plein d’eau vol water etc.

Merk op dat we het bepaald lidwoord l’ gebruiken wanneer we het hebben over water als een entiteit of ‘al het aanwezige water’.
J’aime l’eau ! Ik hou van water!
L’eau de la rivière est sale. Het water in de rivier is vies.
Tu as pris l’eau ? (= tu as pris toute l’eau prévue ?) Heb je het water gepakt? (= Heb je al het water gepakt?)


Still having difficulties with Quand utiliser l’eau, d’eau et de l’eau ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Quand utiliser l’eau, d’eau et de l’eau ?? Share it with us!