Prépositions et possession

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Prépositions et possession

Om bezit uit te drukken, gebruiken we de voorzetsels:

•  À + eigennaam (een persoon of een plaats zoals Pierre of le Louvre) of à + benadrukt persoonlijk voornaamwoord PRONOMS TONIQUES na een werkwoord.
Le lit est à Victor. C’est à Victor. Het bed is van Victor. Het is van Victor.
C’est à vous ? Non, c’est à lui. Is dit van u? Nee, het is van hem.

•  De + zelfstandig naamwoord direct na een zelfstandig naamwoord.
Le lit de Victor. Het bed van Victor.
Le chien des voisins. De hond van de buren.

Opmerking: we zeggen c’est à lui, maar we kunnen niet zeggen c’est le lit à lui of c’est le lit de lui. In plaats daarvan zeggen we c’est son lit.

Still having difficulties with Prépositions et possession (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Prépositions et possession? Share it with us!