Prépositions et jours de la semaine

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Prépositions et jours de la semaine

We gebruiken doorgaans geen voorzetsel voor de dagen van de week (les jours de la semaine).
Lundi je suis allée à la piscine. Maandag ga ik naar het zwembad.
On se voit mardi. We zien elkaar dinsdag.

Voor het beschrijven van gewoontes gebruiken we de constructie le + dag van de week.
Le lundi, je vais à la piscine. Maandags ga ik naar het zwembad.
Victor sort toujours le vendredi soir. Vrijdagsavonds gaat Victor altijd uit.

Opmerking: we gebruiken het voorzetsel à + de dag van de om aan te geven op welke dag wie iemand weer zien.
Salut, à mardi ! Dag, tot dinsdag!
À jeudi c’est ça ? Non, à vendredi ! Tot donderdag, toch? Nee, tot vrijdag!


Still having difficulties with Prépositions et jours de la semaine (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Prépositions et jours de la semaine? Share it with us!