Prépositions de lieu : être/aller quelque part

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Prépositions de lieu : être/aller quelque part

De voorzetsels à, en en au worden gebruikt wanneer men verwijst naar specifieke plekken, locaties of bestemmingen.
J’habite à Paris, en France. Ik woon in Parijs, in Frankrijk.
Demain, je vais en Angleterre. Morgen ga ik naar Engeland.
Je suis au Canada. Ik ben in Canada.
Je vais aux États-Unis. ♂♂ Ik ga naar de Verenigde Staten.Het voorzetsel vers betekent ‘richting (een bepaalde locatie)‘ of het geeft nabijheid aan, maar niet een specifieke plek:
Je marche vers l’église. (= en direction de l’église.)Ik loop richting de kerk.

Opmerking: We gebruiken het voorzetsel chez om iemands adres aan te geven. Dit kan in het Nederlands op verschillende manieren vertaald worden.
Je suis chez Victor Ik ben bij Victor.
Je vais chez le coiffeur Ik ga naar de kapper.


Still having difficulties with Prépositions de lieu : être/aller quelque part (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Prépositions de lieu : être/aller quelque part? Share it with us!