L’interdiction avec « ne pas + infinitif »

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

L’interdiction avec « ne pas + infinitif »


De opbouw Ne + pas + werkwoord (in de infinitief) wordt gebruikt om (ontkennende) opdrachten te geven of om iemand te verbieden iets te doen. Ne pas komt voor de infinitief van het werkwoord:
Ne pas fumer. Niet roken.
Ne pas stationner. Niet parkeren.
Je te dis de ne pas courir autour de la piscine. Ik zeg dat je niet mag rennen rond het zwembad.

Merk het verschil op met de klassieke vorm van de ontkenning in de gebiedende wijs:
Ne fumez pas. Niet roken.
Ne stationnez pas ici. Hier niet parkeren.

Opmerking: De opbouw gaat op dezelfde manier met ne rien / ne plus / ne jamais + infinitief:
Ne rien fumer. Niets roken.
Ne jamais stationner ici. Hier nooit parkeren.
Still having difficulties with L’interdiction avec « ne pas + infinitif »? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering L’interdiction avec « ne pas + infinitif »? Share it with us!