L’interdiction

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

L’interdiction


Dit zijn de belangrijkste manieren om in het Frans aan te geven wat verboden is.

•  Interdiction de (+ werkwoord in de infinitief):
Interdiction de stationner Verboden te parkeren
Interdiction de parler Verboden te praten

•  Défense de (+ werkwoord in de infinitief):
Défense de stationner Verboden te parkeren
Défense de marcher sur la pelouse Verboden over het gras te lopen

•  Interdit:
Stationnement interdit Parkeren verboden
Téléphones portables interdits Mobiele telefoons verboden
Il est formellement interdit de jouer au ballon Het is strikt verboden om met een bal te spelen.

•  Ne pas (+ werkwoord in de infinitief):
Ne pas se garer / stationner Niet parkeren
Prière de ne pas déranger Niet storen alstublieft


Still having difficulties with L’interdiction (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering L’interdiction? Share it with us!