L’infinitif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

L’infinitif


We gebruiken de infinitief:

•  Om adviezen, waarschuwingen en opdrachten te geven.
Découper le poulet De kip snijden.
Ne pas fumer ici Hier niet roken.

•  Na een vervoegd werkwoord.
Je voudrais boire un verre de vin. conjugaison Ik zou graag een glas wijn willen drinken.
Muriel doit écrire un courriel à M. Therrien. conjugaison Muriel moet een e-mail schrijven aan meneer Therrien.

•  Na het voorzetsel pour.
Tu es en France pour apprendre le français ? Ben je in Frankrijk om Frans te leren?

Ter herinnering: In het Frans wordt de infinitief van het werkwoord ingedeeld in 3 groepen: werkwoorden die eindigen op -er, werkwoorden die eindigen op -ir en een derde groep werkwoorden (comprendre, naître etc.).

Still having difficulties with L’infinitif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering L’infinitif? Share it with us!