L’impératif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

L’impératif


De gebiedende wijs wordt gebruikt voor het geven van opdrachten of instructies, voor het geven van advies en om dingen te verbieden.
Écoute-moi ! Luister naar me!
Prenez la première rue à droite. Neem de eerste straat rechts.
Ne parle pas fort ! Schreeuw niet!

Er zijn maar drie vormen (of voornaamwoorden voor het onderwerp) in de gebiedende wijs: tu, nous en vous. De vervoegingen volgen doorgaans de regels van de tegenwoordige tijd, zonder een onderwerp te gebruiken.
entrer nl
Entre
Entrons
Entrez
venir nl
Viens
Venons
Venez
faire nl
Fais
Faisons
Faites

Opmerking: Bij werkwoorden die eindigen op -ER halen we in de tu-vorm de -s op het eind weg.
Still having difficulties with L’impératif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering L’impératif? Share it with us!