Les verbes tenir et venir au présent

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Les verbes tenir et venir au présent

Werkwoorden die eindigen op -enir, zoals tenir (vasthouden) en venir (komen), worden in de onvoltooid tegenwoordige tijd op de volgende manier vervoegd. Hetzelfde geldt voor de afgeleide werkwoordendevenir (worden), revenir (terugkomen), se souvenir (zich herinneren), appartenir (toebehoren), entretenir (onderhouden), maintenir (houden), soutenir (ondersteunen) etc.

tenir nl
Je tiens
Tu tiens
Il tient
Nous tenons
Vous tenez
Ils tiennent

Nous tenons à nous excuser. We willen ons graag verontschuldigen.


Still having difficulties with Les verbes tenir et venir au présent? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes tenir et venir au présent? Share it with us!