Les verbes réguliers en -er et en -ir au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes réguliers en -er et en -ir au présent

Werkwoorden van de eerste groep eindigen in de infinitief op -ER: chanter (zingen), aimer (houden van), jouer (spelen), travailler (werken), etc. Werkwoorden van de tweede groep zijn vooral werkwoorden die in de infinitief eindigen op -IR: finir (voltooien), choisir (kiezen), réfléchir (reflecteren, nadenken), etc. Deze werkwoorden zijn regelmatig en worden als volgt vervoegd:

chanter nl
Je chante
Tu chantes
Il chante
Nous chantons
Vous chantez
Ils chantent
finir nl
Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent

De tegenwoordige tijd wordt gebruikt om te praten over voortdurende handelingen, gewoontes en algemeenheden.
Tous les matins, je me lève à 8 heures conjugaison Ik sta elke ochtend om 8 uur op.
Les Français parlent souvent mal anglais conjugaison Fransen spreken vaak slecht Engels.

Uitzonderingsalarm!
•  Het werkwoord aller is onregelmatig (je vais, tu vas, il/elle va, nous allons, vous allez, ils/elles vont; ik ga, jij gaat, hij gaat, wij gaan, jullie gaan, zij gaan).
•  Bij sommige werkwoorden verandert de stam als volgt: appeler j’appelle; bellen ik bel - lever je lève; optillen ik til op - manger nous mangeons; eten wij eten, etc.Still having difficulties with Les verbes réguliers en -er et en -ir au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes réguliers en -er et en -ir au présent? Share it with us!