Les verbes réguliers à l’imparfait

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes réguliers à l’imparfait

Om de onvoltooid verleden tijd te vormen, nemen we de stam van de NOUS-vorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd en voegen daar de uitgangen -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient aan toe: nous chantons chant-, we zingen zongen; nous nous appelons appel-, we heten heetten; nous finissons finiss-, we voltooien voltooiden; nous buvons buv-, we drinken dronken; nous croyons croy-, we geloven geloofden etc.

chanter nl
Je chantais
Tu chantais
Il chantait
Nous chantions
Vous chantiez
Ils chantaient
finir nl
Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
boire nl
Je buvais
Tu buvais
Il buvait
Nous buvions
Vous buviez
Ils buvaient
croire nl
Je croyais
Tu croyais
Il croyait
Nous croyions
Vous croyiez
Ils croyaient


En 1860, Victor habitait à Guernesey avec sa famille. In 1860 woonde Victor met zijn familie op Guernesey.

Let op de onregelmatigheden bij werkwoorden die eindigen op -CER en -GER: je plaçais/nous placions (ik plaatste/we plaatsten); je mangeais/nous mangions (ik at/we aten).

Still having difficulties with Les verbes réguliers à l’imparfait (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes réguliers à l’imparfait? Share it with us!